ÚVODAKTUÁLNE INFOLOKALITAHISTÓRIALIEČBAŠTRUKTÚRA ODDELENÍPSYCHICKÉ CHOROBYFONDY EÚFAKTÚRY a ZMLUVYFOTOKONTAKT  

V Psychiatrickej nemocnici je s podporou Euro fondov v rámci OPŽP-P03-08-5 realizovaná výstavba diela "Inštalácia slnečných kolektorov na predohrev TV"

Začatie : 6/2009
Koniec : 6/2010
Celkova hodnota: 393130,12 €
 Informačná tabuľa k realizovanému projektu
Informačný panel.
 Kolektory na streche,  pohľad zhora.
Technológia
 Práce na streche

Copyright PNVZ, 2006. Vetky prva vyhraden. Created by Weblife, Tadashi.