ÚVODAKTUÁLNE INFOLOKALITAHISTÓRIALIEČBAŠTRUKTÚRA ODDELENÍPSYCHICKÉ CHOROBYFONDY EÚFAKTÚRY a ZMLUVYFOTOKONTAKT  

      PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA                                               

      951 35   V E Ľ K É   Z Á L U Ž I E      

       Telefón spojovateľka    037 / 6548 111

 
sekretariát riaditeľky
admin@pnvz.sk        

037/ 6548 211

riaditeľka nemocnice  RNDr. Beatrix Nováková riaditelka@pnvz.sk 037/ 6548 200
námestník pre LPS  MUDr. Henrich Grác grac@pnvz.sk 037/ 6548 320
námestníčka pre ošetrovateľstvo  Mgr. Helena Pagáčová admin@pnvz.sk 037/ 6548 221

námestník HTÚ

  Ing. Silvester Žák

zak@pnvz.sk

037/ 6548 210
  I. psychiatrické oddelenie  MUDr. Katarína Romsauerová romsauerova@pnvz.sk 037/ 6548 500
 II. psychiatrické oddelenie   MUDr. Zdenka Trokanová trokanova@pnvz.sk 037/ 6548 300
III. psychiatrické oddelenie  MUDr. Henrich Grác grac@pnvz.sk 037/ 6548 320
IV. psychiatrické oddelenie  MUDr. Anežka Imrišková imriskova@pnvz.sk 037/ 6548 400
Fyziatricko rehabilitačné oddelenie   MUDr. Mária Kabátová kabatova@pnvz.sk 037/ 6548 600
Fax     037/ 6548 127
 

Copyright PNVZ, 2006. Vetky prva vyhraden. Created by Weblife, Tadashi.