ÚVODAKTUÁLNE INFOLOKALITAHISTÓRIALIEČBAŠTRUKTÚRA ODDELENÍPSYCHICKÉ CHOROBYFONDY EÚFAKTÚRY a ZMLUVYFOTOKONTAKT  

N Á Z O V

P R I M Á R

POČET LOŽOK

TYP ODDELENIA

I. psychiatrické oddelenie

       MUDr. Romsauerová

106

koedukované

II. psychiatrické oddelenie

       MUDr. Trokanová

 92 

ženské

III. psychiatrické oddelenie

       MUDr. Grác

106

mužské

IV. psychiatrické oddelenie

       MUDr. Imrišková

106

koedukované

Fyziatricko rehabilitačné oddelenie

       neobsadene

-

nelôžkové

Všetky lôžkové oddelenia sú poskytovaním odbornej starostlivosti rovnocenné, diferencované sú len rajonizačne.

Lôžkové oddelenia nemocnice sú rozdelené na 3 stanice:

stanica 1 - SANATÓRNA ČASŤ

je určená pre liečebno-preventívnu starostlivosť pacientov s menej závažnými duševnými poruchami, psychoreaktívnymi stavmi, všetkými druhmi závislostí, taktiež psychózy v kompenzovanom stave zaradené do psychoterapie, depresie, diagnostické pobyty a podobne. 

stanica 2 - OTVORENÁ ČASŤ

liečime na nej pacientov, ktorí nezvládajú nároky psychoterapie a sú zaraďovaní do iných rehabilitačných aktivít (ergoterapia, kultúra a pod.). Ide o pacientov s defektnými psychózami, degradovaných či praedementných závislostí, epileptické komplikácie a závažné poruchy osobnosti.

stanica 3 - AKÚTNE ODDELENIE

zriadené pre floridné psychózy, organické poruchy správania a mentálne retardácie ťažšieho stupňa, ktorých stav si vyžaduje trvalé monitorovanie. Toto nám zabezpečuje i kamerový bezpečnostný systém. Na týchto úsekoch sú pacienti bazálne rehabilitovaní personálom oddelenia.

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie (FRO)

Pacienti sú z lôžkových oddelení indikovaní do jednotlivých rehabilitačných a psychoterapeutických programov. Najpočetnejšiu skupinu na FRO tvoria pacienti zaraďovaní do pracovnej terapie, ktorá sa realizuje v ergoterapeutických priestoroch. Populárnou aktivitou sú kultúrno-rekreačné programy, ktoré okrem edukačnej činnosti využívajú aj skupinové techniky. Najnáročnejším programom pre neurotických a psychotických pacientov je skupinová psychoterapia. Programy jednotlivých skupín sú štruktúrované, vedené vyškoleným psychoterapeutickým tímom, psychológom a koterapeutom. Pri somatických, prevážne vertebrogénnych ťažkostiach sú pacienti indikovaní na LTV a fyzikálnu terapiu. K priestorom FRO patrí aj kultúrna hala, športový areál, volejbalové ihrisko, tenisové kurty, posilňovňa a knižnica. Súčasťou FRO je aj PSYCHOLOGICKÉ LABORATÓRIUM. Psychológovia sú priestorovo situovaní na jednotlivé oddelenia, kde výraznou mierou participujú na jednej z tímovo vedených skupinových psychoterapií. Psychodiagnostická práca psychológov je centralizovaná, lekármi požadované psychologické vyšetrenia s príslušnou klinickou otázkou sú evidované psychologickou laborantkou a distribuované podľa rozhodnutia vedúcej psychologičky jednotlivým psychológom.

Copyright PNVZ, 2006. Vetky prva vyhraden. Created by Weblife, Tadashi.