ÚVODAKTUÁLNE INFOLOKALITAHISTÓRIALIEČBAŠTRUKTÚRA ODDELENÍPSYCHICKÉ CHOROBYFONDY EÚFAKTÚRY a ZMLUVYFOTOKONTAKT  

                                                                                           <- Späť

                               Zverejnenie zmluv v zmysle uznesenia vlády SR č. 491/2010

 . zmluvy platné a úč inné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010

 . zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010

Copyright PNVZ, 2006. Vetky prva vyhraden. Created by Weblife, Tadashi.